Thursday 29 November, 2012

Rwanda : Uburyo umuntu ashobora guhitamo parfum


Rwanda :Imwe mu bwoko bwa parfum

Imwe mu bwoko bwa parfum

Parfum cyangwa (umubavu,) ni impumuro ishobora kwerekana uko uteye, amarangamutima ufite, n’ibindi. Kugira ngo umenye ikwiranye nawe wakurikiza inama zikurikira

Kumenya ibyo ukunda, ugomba kumenya impumuro usanzwe ukunda urugero impumuro y’indabyo, imbuto, ibiti, n’ibindi. Ariko kandi guhitamo byaterwa n’uruhu uko ruteye, amarangamutima, ibyo ikwibutsa.

Bamwe mubacuruza za parfum bavuga ko mbere yo kuyigura ugomba kubanza kuyigerageza kuko Parfum ihindura impumuro bitewe n’uruhu rw’uyiteye. Ugomba kubanza kuyigerageza aho uyitera, hanyuma ugategereza igice cy’isaha. Nibwo wamenya neza impumuro yayo kuri wowe.

Joyce Nakure ukorera mu mujyi wa Byumba atangaza ko Atari byiza ntabwo ari byiza kugerageza parfum mu kiganza, birabujijwe kandi gutera parfum aho wambaye imirimbo yo mw’ijosi no kumaboko (bijoux).

Parfum igira uko ikozwe mu bice bitatu :

Igice cya mbere ni ibyo ubona ndetse n’impumuro yumvikana iyo uyiteye ako kanya, igice cya kabiri ni impumuro wumva hashize iminota 10, igice cya gatatu ni impumuro yumvikana hashize umwanya akaba ariyo mpumuro igumaho umwanya munini.
Hari ibiba byanditseho eau de toilette, eau de parfum, ku mpumuro ya buri munsi wahitamo eau de toilette kuko itumvikana cyane. Mu gihe ukeneye ko impumuro yumvikana cyane nko mu gihe usohotse nimugoroba wakoresha eau de parfum cyangwa parfum ubwayo.

Ati “ Ni byiza kwitera parfum ahantu hihishe : irugu, ijose, agatuza, inyuma y’ugutwi, hagati mu kaboko”.

Ushobora no gutera parfum imyenda ugiye kwambara. Ariko nanone niba uhinduranya parfum ntago ari byiza kuzitera ku myenda kuko zigumamo. Nanone hari imyenda iyo itewe parfum yandura.

Ariko na none parfum igomba kumvikana idakabije. Kwitera inshuro 2 cyangwa 3 zirahagije kugirango uhumure umunsi wose ni byiza ko watera parfum mubintu byo kwifubika ma foulard cyangwa Echarpe.

Parfum ntago ikorana n’urumuri rwinshi, ubushyuhe ,.. umuntu ashobora kuyibika ahantu hadashyushye kandi hatagera urumuri uyigumishe mu gifuniko cyayo wabiguranye.

Parfum yabitswe neza ishobora kumara hagati y’imyaka 2 n’itanu. Ariko niba parfum yarigeze gufungurwaho impumuro igenda igabanuka. Ibara naryo rishobora guhinduka ariko ntago bivuga ko parfum iba itakiri nzima.

 

 

Share Button

Related Posts


The worst shoe styles for short women
The worst shoe styles for short women
Blog, English
How to dress an Apple-Shaped figure
How to dress an Apple-Shaped figure
English, Shopping
Makeup tricks to make you look less tired
Makeup tricks to make you look less tired
Beauty, English

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>