Tuesday 03 July, 2012

RWANDA | THIAYA : Moderi igezweho muri ibi bihe


Rwanda | Umukobwa wambaye ipantaro ya Thiaya

Thiaya  ni  moderi igezweho y’ipantaro uyirebye kandi ubona ijya kumera nk’ikabutura. Idoze mu buryo butandukanye n’ubumenyerewe.

Ku muntu ukunda kurimba, akagaragara neza kandi akerekana itandukaniro rye ku bandi ashobora kwambara iyi moderi ya Thiaya.

Iyi moderi ishobora no kwambarwa n’abantu bose yaba abato cyangwa abakuru.

Umwe mubacururiza mukarere ka Gicumbi  mu iduka bita Rimba Shop Ndamage Andre kuri uyu wa 30/6/2012 yadutangaje ko Moderi ya Thiaya ari moderi igezweho muri iyi minsi kubakiri bato ndetse no kubantu bakuze.

Yasobanuye uburyo iyo moderi ikozemo ko iba ifite umupando muremure cyane ugereranyije n’usanzwe, irekuye cyane ahagana igice cyo hejuru ariko ikamanuka igenda yifunga. Igenda yegera umubiri aho irangiriye. Iyi pantaro kandi inadoze mu gitenge cy’amabara avangiyemo ikigina umukara ndetse n’umuhondo wijimye.

Avuga ko iyi moderi umwihariko wayo ari uko abagore n’abagabo bashobora kuyambara, kandi ngo ushobora kujyanisha wambaye Thiaya ku bagore n’abakobwa

Mu gihe wambaye  iyi pantaro ya Thiaya ushobora kuyijyanisha n’ikote, rifite ikora ndende ihagaze kandi ifunzwe n’imashini kuva hasi kugeza hejuru. Amaboko adoze mu buryo bugezweho cyane  ni ukuvuga ahagaze kandi abyimbye mu ntugu.

Ku musozo w’amaboko hateyeho bande na yo igiye isojwe kuri buri mpera n’udutambaro (billets) tudoze muri cya gitambaro cyakoreshejwe ku ipantaro.
Inkweto za sandari zifite imishumi myinshi cyangwa miremire zijyana n’iyi modeli. Umunkobwa ashobora guhitamo amabara umukara cyangwa ikigina. Ushobora na none kwitwaza isakoshe ijyanye n’aya mabara ari muri uyu mwambaro.

Ku bakunda za sakoshi nini cyane avuga ko iki cyaba ari cyo gihe wayitwaza. Na none ugirango urimbe byisanzuye iyo sakoshe ibaye idoze muri iki gitenge byaba ari akarusho.

Ushobora kwambara amaherena atendera cyane, cyangwa se ya yandi y’uruziga manini kurugero urwo ari rwo rwose wifuza.
Byaba byiza niba wahisemo amaherena arimo amasaro ko n’ibikomo wambaye byaba nabyo bikoze muri ayo masaro.

Ku bijyanye n’insokozo ushobora kurekura imisatsi ariko ikaba isokoje mu buryo bwihinahinnye.

Igihe wambaye iyi moderi, ugirwa inama yo gukoresha maquillage yoroheje.  Kwisukura neza mumaso , kwisiga puderi, gukata ingohe neza cyangwa ukazisokoza ndetse n’amavuta yo kumunwa bihagije.
Ku bagabo cyangwa abasore mu gihe wambaye iyi moderi ya  Thiaya ushobora kwambaraho agapira (T-shirt) cyangwa isengeri.

Iyi moderi ishobora kwambarwa nko mu gihe umuntu asohotse, atembereye cyangwa mu minsi mikuru itandukanye keretse ijyanye n’akazi cyangwa se mu bukwe ntabwo umuntu yayijyana yo.

 

Share Button

Related Posts


The worst shoe styles for short women
The worst shoe styles for short women
Blog, English
The worst shoe styles for short women
The worst shoe styles for short women
Blog, English
How to dress an Apple-Shaped figure
How to dress an Apple-Shaped figure
English, Shopping

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>